FORGOT YOUR DETAILS?

Auditoria acústica

Auditories acústiques de indústries, activitats i infraestructures.

dBplus realitza auditories acústiques en entorns interiors i exteriors, des del procés inicial de mesures fins l’optimització i planificació de solucions, la seva execució i certificació final garantitzada.

Models de predicció del comportament del so en un recinte industrial

dBplus consultors acústics és una empresa pionera en la realització de models de predicció acústica en recintes industrials aplicats al disseny de solucions i a la protecció del treballador davant els riscos derivats de la exposició al soroll. Utilitzem els softwares més actuals per donar respostes a les diferents situacions de excés de soroll que poden donar-se en una indústria, creant mapes sonors que reflecteixen fidelment la situació existent en un recinte industrial i sobre els quals s’assaja l’efectivitat de solucions reductores de soroll.

Els projectes i models de predicció són totalment actualitzables per qualsevol canvi futur, d’acord a les necessitats del client i a les alteracions productives que requereixi la indústria. D’aquesta manera dBplus consultors acústics proporciona eines al sector industrial per tenir un control permanent sobre els sorolls que genera, garantint el compliment dels valors límit d’exposició definits en normatives europees i estatals, protegint la salut dels treballadors i evitant els riscos que se’n puguin derivar.

TOP