FORGOT YOUR DETAILS?

Soroll en el lloc de treball

La creixent implantació de normatives de riscos laboral ha significat la necessitat d’avaluar l’exposició dels treballadors al soroll en el lloc de treball. D’aquesta manera, es pretén protegir, la salut dels treballadors i eliminar els riscos que se’n puguin derivar d’un excés de soroll en l’ambient laboral. dBplus consultors acústics realitza les mesures i avaluacions pertinents d’acord a la normativa europea (Directiva 2003/10/CE) i estatal (Real Decreto 286/2006) para garantir que no es superin els nivells d’exposició permesos en l’ambient de treball. En cas de superació d’aquests límits, dissenyem i executem les solucions òptimes per protegir la salut dels treballadors i eliminar els riscos que se’n puguin derivar, sempre garantint els objectius amb la mínima inversió econòmica necessària.

 

A dBplus consultors acústics som pioners en el control de l’exposició del treballador al soroll a partir de models de predicció acústica. Mitjançant la realització de mapes sonors creats amb tecnologia d’última generació, podem predir l’efectivitat de solucions per la reducció de l’exposició al sorolls, contemplant tant la protecció col•lectiva com la protecció individual.

 

dBplus consultors acústics li proporciona la possibilitat de tenir un control total sobre el soroll en l’ambient de treball, realitzant projectes integrals que contemplen l’avaluació, el disseny, la instal•lació i la certificació.

TOP