FORGOT YOUR DETAILS?

Tancaments acústics

dBplus consultors acústics realitzem tancaments acústics dissenyats a mida segons les necessitats del client i les característiques del focus de soroll a tractar. Els nostres dissenys comprenen des de pantalles per obstaculitzar la propagació del soroll de focus en ambient exterior, com per exemple carreteres, trens o aeroports, fins a tancaments complets per maquinària industrial, subestacions transformadores o estacions de bombeig, entre altres.

Totes les solucions aportades per dBplus consultores acústics contemplen les necessitats particulars del focus de soroll a tractar per no alterar el correcte funcionament del mateix. Els materials utilitzats compleixen amb els requisits necessaris per activitats industrials, que a més de ser efectius acústicament, són resistents al pas del temps, fàcilment rentables i estan certificats mitjançant els més alts estàndards mediambientals.

Tancaments realitzats amb polimetacrilat/vidre muntats sobre perfileria d’acer inoxidable que permeten la completa visibilitat en el seu interior, garantint la estanquitat necessària per complir amb els objectius acústics marcats. Dissenyem els tancaments amb els automatismes necessaris per a ser manipulats amb facilitat.
Tancaments amb panells formats per xapa d’acer i nucli interior de llana de roca, ideals pel tancament de maquinària ubicada a coberta i espais exteriors per la seva alta resistència al pas del temps. Encapsulat parcial o total de maquinària en recintes industrials. Instal·lació de registres en els tancaments segons necessitats de manipulació. L’absorció que aporten aquests panells en la seva cara interior evita que el nivell de soroll es vegi incrementat per les múltiples reflexions que succeeixen en l’interior del tancament.

Tancaments d’obra fets a mida per a sales de màquines, grups electrogens i casos en que es requereixi un alt nivell d’aïllament acústic.

TOP