FORGOT YOUR DETAILS?

Silenciadors acústics

Silenciadors acústics per a conductes i maquinària

En activitats industrials és comú trobar focus de soroll que es propaguen a través de conductes o màquines, motors i ventiladors de les quals han de ser silenciats. Per dissenyar un silenciador adequat és necessari contemplar totes les característiques de funcionament del focus, tals com l’espectre de soroll a atenuar, el tipus i la temperatura del gas que circula pel conducte o la pèrdua de càrrega admissible pel sistema. A partir de les dades recopilades, es determina la tipologia del silenciador a instal•lar, ja sigui passiu absorbent, reactiu o un sistema de control actiu del soroll.

 

dBplus consultors acústics dissenya i instal•la el silenciador més adequat en funció de les necessitats del client i les límits exigits per la normativa d’aplicació. Tots els materials utilitzats compleixen amb els requisits que es consideren necessaris en funció del focus de soroll a tractar, essent, a més de acústicament efectius, resistents al pas del temps, fàcilment rentables i certificats mitjançant els més alts estàndards mediambientals.

TOP