FORGOT YOUR DETAILS?

Serveis d’acústica

 

A dBplus consultors acústics disposem de la tecnologia i l’equip humà necessari per donar solució a qualsevol problema acústic. Intervenim en totes les fases de projecte, des de les mesures inicials, passant pel disseny de solucions, la seva execució i acabant amb la certificació final.

D’aquesta manera, garantim als nostres clients el compliment dels objectius plantejats amb la mínima inversió necessària.

Mesures de soroll i vibracions

dBplus consultors acústics disposa de la més moderna tecnologia de mesurament acústic existent en el mercat per garantir la fiabilitat i qualitat dels controls que realitza.

dBplus realitza mesures de soroll i vibració en funció de les necessitats del client: Aïllament acústic, nivells d'immissió de soroll i vibracions d'acord amb decrets i ordenances, paràmetres de qualitat acústica de sales, verificació de compliment CTE, soroll en el lloc de treball i mesures de transmissió de soroll i vibracions en estat sòlid..

Aïllament i Condicionament acústic.

Amb un disseny personalitzat s'aconsegueix que el recinte tingui una acústica adequada a al seu ús, així com que no es generin molèsties en l'exterior, donant compliment als decrets i ordenances d'aplicació en la matèria.

Realitzem Realitzem projectes integrals "clau en mà", ", començant per la mesura de l'aïllament acústic o de paràmetres de qualitat acústica de recintes, passant pel disseny i l'execució de les solucions més adequades i finalitzant amb la certificació de compliment d'objectius..

Acústica Industrial

Realitzem qualsevol actuació relacionada amb el soroll en la industria, des de avaluacions normatives o tractaments de reducció de soroll fins la protecció del treballador davant el soroll o projectes d'impacte acústic per l'obtenció o modificació de la llicència.

Desenvolupem els projectes de forma integral, incloent les mesures sonomètriques que s'estimen necessàries, el disseny preliminar mitjançant l'ús de software i tecnologia d'última generació, la instal•lació amb operaris especialitzats i la certificació final.

Acústica Mediambiental

La Acústica Mediambiental estudia l'afectació generada per la contaminació sonora, entesa com l'excés de soroll que altera les condicions normals de l'ambient en una determinada zona, sobre la salut física i psicològica de les persones. Les principals causes de la contaminació acústica són aquelles relacionades amb les activitats humanes com el trànsit, les indústries, els locals d'oci o els avions, entre moltes altres.

Instal·lació especialitzada

dBplus consultors acústics disposa d'un equip d'instal•lació altament qualificat i amb una àmplia experiència en el camp de l'acústica, obtenint les màximes prestacions a partir d'un disseny adequat.

Proporcionem dedicació exclusiva
, agilitzant els processos d'organització, control, disseny i execució en totes les fases reduint així els costos per als nostres clients. . Realitzem instal•lacions innovadores i eficients, causant el mínim impacte en el sistema productiu de la seva activitat i garantint el compliment dels objectius proposats.
TOP