FORGOT YOUR DETAILS?

Insonorització Barcelona

Insonorització acústica

Insonoritzar un recinte suposa aïllar acústicament de l’exterior, la qual cosa implica una doble direcció:

1. Evitar que el so que produïm surti a l’exterior (evitar la contaminació acústica)

2. Evitar que el soroll exterior penetri i distorsioni el so de la sala.

Sobretot en ciutats com Barcelona, és interessant tenir en compte que si es redueix el nivell de soroll en un ambient, també es redueix en els ambients veïns, encara que no millori l’aïllament en si.

A l’hora de insonoritzar, cal diferenciar entre aïllament acústic i condicionament acústic per utilitzar els materials i tècniques adequats en cada cas:

L’ aïllament acústic permet proporcionar una protecció al recinte contra la penetració del soroll.

En canvi, el condicionament acústic el que pretén és millorar la pròpia acústica del recinte, controlant paràmetres com la naturalesa i nombre de les reflexions sonores, ressonàncies modals, el temps de reverberació, etc.

A dBplus proporcionem solucions eficaces per garantir entorns acústicament confortables mitjançant l’obtenció de bons nivells d’aïllament acústic, així com de control de soroll i vibracions, factors imprescindibles per al correcte desenvolupament de qualsevol activitat dins d’un recinte.
També posem al seu abast els coneixements i les tècniques necessàries per definir de forma precisa el conjunt de solucions constructives encaminades a l’obtenció d’una correcta atenuació de la transmissió de soroll i vibracions entre espais diferenciats, i reduir, per sota dels màxims admissibles, els nivells d’immissió sonora en el recinte objecte d’estudi.

TOP