FORGOT YOUR DETAILS?

Projectes acústics

dBplus realitza projectes per indústries, infraestructures i activitats, apostant per un anàlisi de qualitat, que permet minimitzar les solucions plantejades, reduint d’aquesta manera la inversió econòmica final.

L’avaluació de l’impacte acústic d’una activitat o instal•lació industrial és un requeriment obligatori per l’obtenció de la llicència de funcionament i l’aprovació de l’autorització ambiental. Mitjançant aquest tipus de projecte es determina la incidència del soroll generat per una indústria sobre els receptors sensibles al soroll més propers.

dBplus consultors acústics realitza les actuacions necessàries per determinar l’impacte del soroll generat per una activitat industrial, partint de la caracterització dels focus de soroll existents (basada en normatives ISO), determinant les característiques de propagació mitjançant l’ús d’eines especialitzades, dissenyant les solucions específiques que requereixi la situació i realitzant la certificació final de compliment d’objectius d’acord a les normatives d’aplicació. Aquest tipus d’estudis també és de gran utilitat per predir l’impacte futur provocat per qualsevol canvi o modificació en el sistema de funcionament de la indústria, obtenint un model de predicció actualitzable en funció dels requeriments del client.

dBplus consultors acústics gestiona el projecte complet de forma integral, incloent els tràmits administratius: Estalviï temps i diners amb garantia total de resultats.

TOP