FORGOT YOUR DETAILS?

Panells acústics per a la indústria

Panells acústics per entorns industrials

En un recinte industrial, amb volums molt elevats i materials acústicament reflectants, al soroll emès per la maquinària se li afegeix el generat pels múltiples reflexions del so. Les solucions fonoabsorbents consisteixen en incorporar materials en les superfícies del recinte que, per les seves propietats físiques (porositat i elasticitat), absorbeixen part del so que en elles incideix produint la consegüent reducció de la reverberació. Aquesta reducció disminueix el nivell de pressió sonora aportat pel camp reverberant i, per consegüent, també redueix el nivell d’exposició del treballador al soroll. Aquest tipus de solucions aconsegueix una reducció col•lectiva del nivell de soroll i, especialment, de l’energia aportada pels focus allunyats. En aquells casos en els que es requereixi reduir significativament l’exposició del treballador al soroll, instal•lar solucions fonoabsorbents minimitza el nombre de tancaments necessaris per maquinària i, per tant, s’altera en la menor de la mesura possible el sistema productiu habitual.

 

dBplus consultors acústics dissenya i executa solucions absorbents del so (bafles, cilindres i panells, entre altres) pensades per reduir col•lectivament l’exposició al soroll en recintes industrials sense alterar el sistema de treball.

Mitjançant aquestes solucions també es millora la intel•ligibilitat de la paraula, eliminant així els riscos que se’n puguin derivar, tals com la percepció de senyals d’alarma o la correcta entesa entre operaris.

TOP