Insonorització Industrial

En dBplus consultors acústics tenim una àmplia experiència en el disseny i instal·lació de tot tipus de tractaments acústics per recintes industrials. Realitzem qualsevol actuació relacionada amb l’impacte acústic de l’activitat industrial, des avaluacions normatives o tractaments de reducció de soroll fins protecció del treballador enfront del soroll o projectes d’impacte acústic per a l’obtenció o modificació de la llicència. dBplus consultors acústics desenvolupa el projecte de manera integral, incloent les mesures sonomètriques que s’estimen necessàries, el disseny preliminar mitjançant l’ús de programari d’última generació (CadnaA, Odeon, dBKAisla, Insul, etc.), la instal·lació amb operaris especialitzats i la certificació final. dBplus consultors acústics pot dissenyar solucions a mida per satisfer les necessitats particulars de cada client i, mitjançant el nostre equip d’instal·ladors altament formats, garantir el compliment dels objectius plantejats a l’inici del projecte. Consulti els nostres projectes per obtenir més informació:

 • COBEGA S.A. – Protecció del treballador contra el soroll, planta embotelladora de vidre
  Martorelles del Vallès, Barcelona. 2009
  Projecte d’enginyeria: model acústic de predicció i disseny de solucions.
  Projecte executiu: instal·lació de solucions dissenyades i certificació final.
  Projecte d’enginyeria: model acústic de predicció i disseny de solucions.
 • AMEC SPIE – Planta de tractament de residus d’Andorra.
  St Julià de Lòria, Andorra. 2007
  Projecte d’enginyeria: Estudi acústic de silenciadors per ventiladors centrífugs.
 • AIGÜES TER LLOBREGAT –
  Estacions de bombament d’aigua del Montseny. 2009
  Projecte executiu: Instalacion de solucions acústiques en diverses estacions de bombament d’aigua. Portes acústiques, silenciadors, absorció acústica.