Superilles a Barcelona: Com afecten al soroll urbà?

NOU CONCEPTE DE MOVILITAT URBANA A BARCELONA: LES SUPERILLES

A començaments de setembre es va inaugurar la primera superilla de Barcelona al barri de Poblenou. Es tracta del nou projecte de mobilitat urbana de l’ajuntament de Barcelona que pretén reduir la contaminació acústica i ambiental produida pel transit de vehicles, i apostar per una mobilitat sostenible.

Una superilla està formada per un conjunt d’illes mes petites dins les quals el transit de vehicles motoritzats es veu restringit. La primera prova pilot s’està desenvolupant al barri de Poblenou, i són 9 illes d’edificis les que formen aquesta superilla,el perímetre de la qual està format pels carrers Badajoz, Pallars, Llacuna i Tànger, i té com a objetiu la “pacificació dels carrers interiors”. L’Ajuntament de Barcelona preveu en un futur la construcció de varies superilles mes a l’àrea metropolitana. La implementació d’aquestes noves superilles dependrà del resultat d’aquesta prova pilot a Poblenou.

Una superilla està formada per 9 illes d’edificis

A dBplus consultors acústics hem volgut realitzar mesuraments acústics per tal de donar una idea de com el concepte de superilla pot modificar els mapes de soroll de les ciutats i tractar de trobar quins avantatges o inconvenients té aquest sistema de movilitat ciutadana en termes acústics.
Els mesuraments es van realitzar un dia laborable a mig matí en un punt ubicat al interior de la superilla (carrer Sancho de Ávila entre els carrers Ciutat de Granada y Badajoz) i un altre punt ubicat a un dels carrers del seu perímetre (carrer Llacuna entre carrers Tànger i Sancho de Ávila).

La durada dels mesuraments ha estat de 30 minuts a cada posició, i per tant es presenten només a títol indicatiu. A continuació es mostra el mapa de la superilla amb els punts als quals hem realitzat els mesuraments, així com els gràfics temporals mostrant el nivell de pressió sonora registrat.

medicion superislaFigura. Esquerra: plànol superilla i punts de mesura. Dreta: Espectre temporal del nivell de pressió sonora durant el període de 30 minuts.
Els mesuraments ens indiquen clarament que el soroll a l’interior de la superilla és clarament inferior al soroll que genera el transit en el perímetre de la superilla. En aquests mesuraments en concret, el nivell de pressió sonora global ponderat A promig és 6dB superior fora de la superilla que en al seu interior. Aquesta diferència depèn de l’horari en que es realitzin els mesuraments i del dia de la setmana, i habitualment es podria veure augmentada a primera hora del matí degut a l’increment del trànsit i reduïda en horari nocturn quan la circulació de cotxes en ambdós carrers s’iguala més.
La contaminació acústica s’ha vist reduïda significativament a l’interior de la superilla, en canvi el transit pel seu perímetre ha augmentat envers la situacio prèvia a la implantació de la superilla degut a que els cotxes només poden fer ús d’aquest perímetre per creuar-la. Com a consequencia, existeix la possibilitat que el nivell de soroll actualment als carrers del perímetre de la superilla sigui superior al que hi havia anteriorment, i al revés passa amb els carrers interiors, de manera que uns ciutadans es veuen afavorits i d’altres perjudicats parlant en termes de qualitat acústica de l’entorn. Aquest canvi en la qualitat de l’entorn, mostra per si mateix la importància en la selecció de les zones d’implantació d’aquestes superilles.
Per tal d’avaluar efectivament el impacte acústic conseqüència de la construcció de les superilles caldria realitzar estudis acústics  mitjançant mesuraments de llarga durada abans i després de la implementació de la superilla per poder comparar com s’ha vist afectat el transit i en quina mesura això afecta a la contaminació acústica de la ciutat.
 Podeu consultar el plan de mobilitat urbana de Barcelona per als propers anys en aquest enllaç.

Us seguirem informant de les notícies i articles més interessants al nostre blog!