FORGOT YOUR DETAILS?

Avaluació de compliment Codi Tècnic de l’Edificació

El Codi Tècnic de l’Edificació ( CTE ) és el conjunt principal de normatives que regulen la construcció d’edificis a Espanya des de l’any 2006. En ell s’estableixen els requisits bàsics de seguretat i habitabilitat de les construccions i les seves exigències intervenen en les fases de projecte, construcció, manteniment i conservació.

En el seu Document Bàsic de Protecció Contra del Soroll DB – HR, s’estableixen les exigències bàsiques de protecció enfront del soroll que han de satisfer els edificis, fixant com a objectiu la limitació del risc de molèsties o malalties derivades que el soroll pot produir als usuaris.

Aquest document presenta les exigències mínimes que han de complir els edificis perquè els seus elements constructius tinguin unes característiques adequades que redueixin la transmissió del soroll aeri i del soroll d’impacte, així com per limitar el temps de reverberació d’un recinte en funció del seu ús. Aquestes exigències mínimes han de ser avaluades sempre mitjançant mesuraments.

En dBplus consultors acústics avaluem el que indica el Codi Tècnic de l’Edificació en relació a l’aïllament al soroll i al temps de reverberació, proporcionant les fitxes justificatives en el seu mètode general o simplificat. A més, si la situació ho requereix, realitzem dissenys específics per donar compliment a les exigències normatives, realitzant instal•lacions amb garantia de resultats.

TOP