FORGOT YOUR DETAILS?

Contaminació acústica

Avui en dia existeixen nombrosos Decrets i Ordenances en els que es defineixen els valors màxims de soroll o vibració permesos en un recinte en funció de l’horari en el que es percep el soroll i de l’ús del recinte a protegir. D’aquesta manera, una activitat (indústria, oci, restauració, maquinària, etc. ) o infraestructura (transport viari, ferroviari, etc.) ha de garantir que els nivells de soroll i vibració que la mateixa genera en els diferents receptors sensibles al soroll (ambient exterior, vivendes, oficines, etc.) no superen els valors exigits en les normatives d’aplicació.

dBplus consultors acústics realitza les mesures i avaluacions necessàries per determinar el nivell de contaminació acústica, el compliment dels límits exigits d’acord amb els procediments descrits en els Decrets i Ordenances. En cas de superació dels mencionats límits, dBplus consultors acústics dissenya i instal·la les solucions més adequades per garantir el compliment de les exigències legals amb una inversió econòmica òptima.

TOP