FORGOT YOUR DETAILS?

Llicències d’activitat

La llicència d’activitat és un requeriment necessari i obligatori per a que l’Administració atorgui una autorització de funcionament. Si la naturalesa de l’activitat és susceptible de generar soroll, com succeeix en locals d’oci, restauració, escoles, etc., dins de la llicència s’exigeix la preparació d’un projecte d’impacte acústic que garanteixi que no es generaran nivells de soroll superiors als permesos per la normativa d’aplicació.

dBplus consultors acústics realitza el projecte d’impacte acústic inclòs en la llicència d’activitat, partint de la caracterització de focus de soroll existents, mesurant l’aïllament al soroll inicial dels elements divisoris entre emissor i receptor, determinant les característiques de propagació mitjançant, l’ús d’eines especialitzades, dissenyant i instal•lant les solucions específiques que requereixi la situació i realitzant la certificació final de compliment d’objectius d’acord amb les normatives d’aplicació. També gestionem integralment la llicència d’activitat: Prestem serveis de consultoria acústica per elegir el local idoni, coordinem els tràmits amb l’administració i preparem altres projectes necessaris, tals com el projecte de legalització elèctrica i baixa tensió, d’instal•lacions i clima o de seguretat i incendis.

TOP