FORGOT YOUR DETAILS?

Mapes de soroll

Un mapa de soroll és la representació cartogràfica dels nivells de pressió sonora existents en una zona concreta i en un període de temps determinat. La seva utilitat és la determinació de l’exposició de la població al soroll generat pels focus existents en l’entorn, tals com el trànsit rodat, ferroviari i aeri o les activitats industrials.
dBplus consultors acústics realitza mapes de soroll per municipis i departaments de l’Administració Pública, seguint els procediments descrits en Directives Europees i en Decrets Estatals i Autonòmics. El sistema utilitzat per a la seva realització combina mesures de camp amb predicció mitjançant models de propagació en ambient exterior, garantint d’aquesta manera la fiabilitat de l’eina, així com una actualització senzilla.

TOP