CHESTER MUSIC LAB

Disseny de solucions d’aïllament i condicionament acústic i preparació de projecte d’impacte acústic per a llicència d’activitat en estudi de gravació – CHESTER MUSIC LAB.