FORGOT YOUR DETAILS?

GEDIA ESPAÑA S.L.

Disseny de solucions reductores del soroll per a l’adequació de l’exposició del treballador al soroll a la fàbrica de GEDIA ESPAÑA S.L.

dBplus consultors acústics ha realitzat el projecte de protecció al treballador per a les naus de soldadura i premsat de la fàbrica que l’empresa GEDIA té a Santa Margarida i els Monjos.

dBplus consultors acústics realitza un model de predicció per determinar els focus de soroll preponderants dins la nau de premsat i dissenya les solucions específiques per la reducció de l’exposició al treballador. Mitjançant aquest model de predicció dBplus garanteix el compliment dels valors límit d’exposició establerts en el Real Decret 286/2006 amb una inversió òptima tant en temps com en diners.

 

TOP