FORGOT YOUR DETAILS?

Hotel Rey Juan Carlos

Disseny de solucions de condicionament acústic per la remodelació del hall del Hotel Rey Juan Carlos I.

dBplus consultors acústics ha realitzat el disseny de solucions de condiconament acústic per reduir la reverberació en el hall del hotel Rey Juan Carlos I. dBplus consultors acústics ha creat un model 3D de l’espai del hall de l’hotel reproduint una situació d’activitat habitual. Sobre aquest model de predicció s’ha assajat solucions de tipus fonoabsorbents dissenyades en concordància amb la remodelació del hall de l’hotel

Mitjançant el model de predicció es garanteix la inversió mínima necessària per a que les diferents activitats del hall es poden desenvolupar amb normalitat mantenint un clima de comfort.

TOP