FORGOT YOUR DETAILS?

KNAUF

Disseny i instal·lació de solucions per a l’adequació de l’exposició del treballador al soroll a la fàbrica KNAUF a Guixers, Lérida.

dBplus consultors acústics realitza el projecte del treballador davant els riscos derivats de la exposició al soroll a la fàbrica que l’empresa Knauf té a Guixers.

Es realitzen mesures de soroll per caracteritzar els focus de soroll a tractar de la nau de tall i perfileria i mesures per caracteritzar l’acústica del recinte.

dBplus consultors acústics crea un model de predicció en el que es simula la situació inicial d’exposició dins la nau. S’assagen solucions de protecció individual i col·lectiva aconseguint la reducció d’exposició esperada pel compliment dels límits exigits en el Real Decret 286/2006.

TOP